bicaps

Vatan Bütündür Bölünmez !!!

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron